نان روغنی

نان روغنی کرمانشاهی که بسیار بزرگ‌تر از دیگر شیرینی های کرمانشاه بوده و قدمتی حدودا چهار و یا پنج قرنی دارد، در دو نوع خشک و نرم پخت و تولید می‌شود.

تماس با شماره تلفن های:

فروشگاه مرکزی : 37222869-083
تلفن همراه : 09188318405 
مراجعه حضوری به نشانی: 
نشانی : کرمانشاه، بازار (خیابان مدرس، روبروی سبزه میدان)